TARIEFTarieven ZUMBODY per 1 oktober 2023

  • Voor alle betaalopties behalve de losse les geldt dat er een 15€ fee wordt toegevoegd voor de app. Op moment dat je actief gebruik maakt van de app wordt die 15€ bij een volgende betaling niet in rekening gebracht.
  • Betalen per seizoen in 1 of 2 keer. Voor nieuwe klanten kost een seizoenkaart 325 plus 2x 15 euro bij betaling in 1 keer.   Je kunt de seizoenkaart ook in twee keer betalen. dan betaal je 2 maal 180 euro. Besluit je na die eerste betaling niet door te gaan dan val je terug op het 10 weken kaart systeem en moet je 100 euro bij betalen.
  • Betalen per 10 lesweken ingaande vanaf de datum dat je betaalt en eindigend 10 weken later tenzij er een les uitvalt of geannuleerd wordt door ZUMBODY. De eerste kaart kost 125€. Koop je binnen 6 dagen na afloop van je kaart een nieuwe kaart dan betaal je voor je 2e kaart 100€. Dat blijft zo als je steeds binnen 6 dagen na afloop van je kaart een nieuwe kaart koopt. Zodra er 6 dagen of meer tussen de afloop van een oude kaart en de aanschaf van een nieuwe kaart zitten, betaal je weer 125€. Dit geldt niet voor een zomerstop of bij vakantie van ZUMBODY.  Dus als er geen les is.  Het geldt wel als jij op vakantie gaat en de lessen gewoon doorgaan. De nieuwe kaart gaat meteen in.  Als de kaart later in gaat wordt dit beschouwd als niet aansluitend een geldt het hogere tarief.
  • De 3e optie is betalen per losse les. Een losse les kost 15.00€. De betaling hiervan dient binnen te zijn 36 uur voor de les plaatsvindt.

Betaling loopt door bij afwezigheid:

Voor de eerste 2 opties (betalen per 10 weken en de seizoenskaart) geldt dat je betaalt voor lessen ook als je niet aanwezig bent. Je betaalt niet voor de les indien de les geannuleerd wordt. Dit kan het geval zijn indien meer dan 50% van de deelnemers niet aanwezig is en dit minimaal 5 weken van tevoren heeft aangegeven in de app of via whatsapp. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de vakantieperiode. De lessen vinden in principe plaats vanaf  1 september tot en met de eerste week van juli. Indien er lessen uitvallen door annulering schuift de einddatum op. Is er bijvoorbeeld geen les in de laatste week van december dan eindigt de seizoenskaart in de tweede week van juli ipv de eerste week van juli enzovoorts.

Les gemist?

Om in te gemiste lessen in te kunnen halen moet je presentie in de app Bookyway staan.  Indien je van de 1e of 2e optie gebruik hebt gemaakt voor betaling en je bent niet in staat om een les bij te wonen kan er een les online voor je worden gezet voor afloop van je kaart. Wanneer je die online les wilt volgen, dien je dit 36 uur van tevoren aan te geven en dan wordt deze les online gezet. De les wordt als íngehaald beschouwd zodra de les online is gezet. Om gebruik te kunnen maken van de optie van een online les dien je zelf je afwezigheid in de app aan te geven. Sowieso is het handig je afwezigheid altijd te vermelden in de app voor het geval er nog meer deelnemers afwezig zijn en de les dan geannuleerd wordt en je dan dus niet betaalt voor die les. Daarnaast kun je de les ook inhalen op een andere locatie dan waar je gewoonlijk les volgt. Beide opties voor inhalen staan alleen open zolang je kaart loopt of aaneengesloten loopt. Als je bijvoorbeeld een kaart koopt voor 10 lesweken en daarvan 2 lessen mist. Vervolgens ga je 2 weken op kerstvakantie en koop je daarna een nieuwe 10 lesweken kaart, dan kan je de 2 lessen van de eerste 10 lesweken kaart niet meer inhalen tijdens de tweede 10 lesweken kaart. Wel tijdens de eerste 10-wekenkaart.

Opnames

Om ook online lessen aan te kunnen bieden zullen er ook wel eens opnames gemaakt worden. In principe worden deze opnames gemaakt tijdens lessen waarop er minder aanwezigen zijn om te voorkomen dat deelnemers om het statief heen ‘moeten’ dansen. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je dit uiteraard doorgeven.

U-pas

Indien je over een U-pas beschikt wordt bij aanschaf van een seizoenskaart je volledig jaar tegoed in mindering gebracht op het te betalen bedrag (325€). Het restant betaal je zelf in 1 of 2 keer. Afhankelijk van de gemeente waar je woonachtig bent varieert de hoogte van het U-pas-budget. In Houten is het bijvoorbeeld 100 €. Bij betaling ineens zou je dan zelf 225€ plus 30 euro toeslag betalen. Bij betaling in twee termijnen betaal je dan 2 maal 127,50 €.

Wil je gebruik maken van de optie om voor 10 lessen te betalen dan betaal je per 10 lessen 35% van het te betalen bedrag uit je U-pas budget en het overige zelf.  Bij 125€ 43,75€ uit U-pas budget en 81,25€ zelf. Bij 100€ betaal je 65€ zelf en 35€ uit je Upas budget. Als je je volledige Upas budget hebt besteed bij Zumbody aan een seizoenskaart of 10 wekenkaarten betaal je alleen nog je eigen bijdrage voor aanvullende 10 weken kaarten. Als je hiervan gebruikt maakt door meerdere lessen per week te volgen kan je korting enorm oplopen. Dit geldt echter niet voor de aangepast sporten lessen.

Meerdere malen les per week

Indien je of een seizoenskaart of een 10 weken kaart hebt aangeschaft kun je voor 50€ een 10-lessenkaart aanschaffen. Daarmee kun je alleen de 2e les, die je volgt in 1 kalenderweek betalen. Je kunt deze kaart niet gebruiken voor lessen indien je geen andere kaart hebt met tegoed.

Bookyway app

Zoals hierboven vermeld wordt aan alle betalingen behalve de losse lessen 15 € toegevoegd. Op moment dat je de app actief gebruikt wordt dit niet meer in rekening gebracht. Wat wordt bedoeld met actief gebruik? Dat je voor elke les minimaal 2 weken van tevoren aan of afgemeld staat. Je presentie staat in de app dus nooit op ONBEKEND, maar op AANWEZIG of AFWEZIG. Daarnaast  wordt met actief gebruik bedoeld dat je de informatie uit de app haalt zoals onder andere de locatie, al dan niet annulering van de les,  aanvangstijd van de les. Dit zijn slechts voorbeelden en geen complete opsomming  De reden hiervoor is dat er een planning kan worden gemaakt. Bij ZUMBODY houden we graag rekening met de voorkeuren van de deelnemers  Dat kan zijn fysiek, dat kan zijn qua muziekstijl. Als het niet van tevoren bekend is of je komt of niet kunnen we ook geen rekening houden met je voorkeuren. Lessen zo nodig annuleren is ook niet mogelijk bij onvoldoende (tijdig) gebruik van de app. Aan de hand van het app gebruik in de afgelopen periode wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een korting bij je volgende aanschaf. Bij een seizoenskaart betaal je 2x 15€ voor de app.

Volwassenen:

15€ voor niet consequent gebruiken van de app

Prijs per losse les : € 17.50

seizoenskaart € 320

seizoenskaart betalen in 2 keer € 170 x 2

10 lessen incidenteel € 125  25€ korting bij aanschaf vervolg kaarten

Heb je je volledige UPAS budget besteed aan een seizoenskaart bij ZUMBODY dan mag je als je UPAS budget op is nieuwe kaarten aanschaffen voor bijvoorbeeld een tweede les zonder betaling van het UPAS budget.  Dus je betaalt dan alleen de eigen bijdrage. Dit geldt niet bij standaard gebruik van het aangepast sporten tarief. 

Proefles 10 € (eenmalig opgeven)

Aangepast sporten:

Je kunt een aangepast sporten kaart alleen aanschaffen wanneer je daarvoor geïndiceerd bent.

10 rittenkaart zonder U-pas : €55

10 rittenkaart met U-pas: 35€ eigen bijdrage en 20€ U-pas budget

Je kan een 10-rittenkaart alleen vooraf aanschaffen.  Het is niet mogelijk eerst een aantal losse lessen te volgen en die dan achteraf tegen het tarief van een 10-rittenkaart te betalen. Je kunt die wel eerst betalen als losse les (17.50 euro) en daarna een 10-rittenkaart aanschaffen.  De 10-rittenkaart voor de aangepast sporten lessen zijn 5 maanden geldig. 

Bij aanschaf van een seizoenskaart of 10 lessen en start binnen een week na de proefles wordt de betaling van de proefles in mindering gebracht.

Losse lessen dienen vooraf betaald te worden. De betaling dient minimaal 36 uur voor de les plaatsvindt binnen te zijn. Losse lessen en proeflessen zijn niet in te halen bij annuleren of andere redenen van afwezigheid.