AANGEPAST SPORTEN

AANGEPAST SPORTEN

ZUMBA-lessen speciaal voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en/of lichamelijke beperkingen en/of chronische beperkingen.

De lessen zijn aangepast aan de individuele mogelijkheden van de deelnemers, waardoor ieder op eigen niveau kan deelnemen.  Er kan zittend en staand worden deelgenomen. De lessen staan ook open voor familieleden.

De bedoeling is dat de deelnemers een uur lang lekker kunnen en de positieve beleving van bewegen op muziek ervaren, waar ze vrolijk van worden. Anderzijds fysieke fitheid wat ten grondslag ligt aan het opbouwen van conditie. Daarnaast kunnen afhankelijk van hun ontwikkeling en progressie nieuwe uitdagingen worden aangeboden, zodat ze sterker worden.

Het gewone ZUMBA aanbod in de stad is niet haalbaar voor mensen met een fysieke of mentale uitdaging. Daarom is dit aanbod ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met een ieder. Afgezien van deelname aan de lessen, krijgen de deelnemers steeds op individueel niveau nieuwe uitdagingen. Er wordt actief met hen gewerkt aan het opbouwen van conditie. Daar bovenop zullen zij zich vrijer leren bewegen. Dat zal voordelen hebben voor hun dagelijks leven. Zij zullen zich meer durven te bewegen en daardoor wordt er ook gewerkt aan angstreductie. Omdat er ook wordt gewerkt aan hun spieren wordt het risico op vallen verkleind.  De docent instrueert zowel staand als zittend.

Vanuit Reinaerde hebben de begeleiders het volgende aangegeven: “Ik vind het super hoe de docent zich verplaatst in onze cliënten en rekening houd en inspeelt op de beperkingen. Een ieder worden passende bewegingen geboden. Zij zoekt naar mogelijkheden zodat iedereen mee kan doen maar het ook vol kan houden. De cliënten hebben er baat bij en daar zijn ze zich bewust van. Ze zijn daarom ook blij met de toename in spier beweging. Ze kunnen lichaamsdelen beter bewegen. Spieren die ze eigenlijk al waren vergeten komen weer tot leven. Nog afgezien van het feit dat ze plezier hebben tijdens de les. Ze motiveert en stimuleert de doelgroep enorm. Doordat de docent zelf zittend lesgeeft komt er zoveel interactie. Je ziet de cliënten reageren en zij kunnen zo makkelijker de bewegingen van de docent doorvertalen naar hun eigen lichaam en wat zij zelf kunnen doen. Met een stukje humor en positieve zelfspot zet ze de cliënten aan om er helemaal voor te gaan! Dit leidt allemaal tot een positief effect op hun psyche. Je ziet de (bewegingen van de) cliënten soepeler worden”.

De deelnemers betalen 55€ voor 10 aangepaste lessen. Indien zij beschikken over een U-pas kunnen zij 20€ per 10-rittenkaart met hun U-pas budget bekostigen. De proeflessen voor aangepast sporten zijn gratis voor mensen die binnen de doelgroep vallen.